تبلیغات
افزایش قد - عوامل موثر در افزایش قد

امروزه بلندی قد یکی از مسائل پرطرفدار است. در این راه تبلیغات فراوانی هم می شود. به نادرستی جراحی در بین عوام به عنوان تنها راه حل و اساسی ترین راه حل پیشنهاد شده است که مشکلات بسیار فراوانی دارد. 
عوامل متعددی در این زمینه دخیل هستند از جمله متابولیسم (سوخت و ساز بدن)،تغذیه، نژاد و محیط. برای مثال آسیای شرقی ها قد های کوتاه تری دارند.

بسیار واضح است که ژنتیک مهم ترین عامل در افزایش و طول قد است. هرچند که می توان با روش های افزایش قد کودکان را نسبت به والدین خود افزایش داد. وقتی که نوجوان باشید و به دکتر برای افزایش قد و مشاوره رجوع کنید، برای شما رادیوگرافی استخوان را تجویز می کنند. این برای این است که بفهمند آیا صفحه رشد استخوان شما بسته شده است یا نه؟ از سن هجده سالگی به بعد رشد غضروفی به رشد استخوانی تبدیل می شود و دیگر رشد طولی در کار نیست. البته برای بعضی ها این قضیه در بیست سالگی است. در نتیجه بلند تر شدن قد بعد این سنین امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه قبل از بسته شدن صفحه استخوان، رشد و افزایش قد با تغذیه و ورزش شدنی است.

 


    
آخرین پست ها