تبلیغات
افزایش قد - باورهای رایج نادرست درباره افزایش قد

  در روزگار ما اندازه قد نیز یکی از معیارهای زیبایی گشته است. کاری با نادرستی یا درستی آن در این بحث نداریم. ولی بهرحال این باور چنان رایج شده است که کفش های پاشنه بلند می پوشند و محصولات متنوعی را در زمینه افزایش قد تهیه می کنند. حتی حاضرند سختی های عمل را نیز برای این قضیه تحمل کنند.

باورهای نادرستی نیز در این زمینه است که آنها را بررسی می کنیم. برای مثال می گویند، قد والدین اگر کوتاه باشد، قد فرزند قابل افزایش نیست. این باور نادرست است. با ورزش ها و برنامه های تغذیه مناسب می توان قد فرزندان را نیز تا ده سانتیمتر افزایش قد داد. می توان آزمایشاتی روی کودک انجام داد تا مشخص شود مشکل یا مانعی بر سر افزایش قد و قد طبیعی خود ندارد.

باور نادرست دیگر این است که داروهای هورمونی را قبل از بلوغ به فرزندان داد. این هم درست نیست. فرزند شما  دوست دارد که ظاهری زیبا داشته باشد. بجای آن این قرص عوارض قابل توجه در این سنین را بر روی او می گذارند و بر زیباییش هم تاثیر منفی می گذارند.

باور نادرست دیگر این است که ورزش تاثیری روی قد ندارد. این باور نیز نادرست است. ورزش ثابت شده است که در افزایش قد یک فاکتور است.

باور نادرست دیگر این است که جراحی فقط تنها راه افزایش قد است. جراحی را به قصد زیبایی در افزودن قد بکار نبرید. فقط برای مقاصد ضروری یا بیماری. در این زمینه حتی می گویند بسکتبالیست ها می بایستی که برای حرفه خود، جراحی برای افزودن قد کنند. این اشتباه است، برای اینکه مشکلات زیادی را برای ورزشکار و راندمان او ایجاد می کند.

 طب سوزنی نیز تاثیری در افزایش قد نداشته و ندارد.

 


    
آخرین پست ها