تبلیغات
افزایش قد - نقش و تاثیر خواب روی قد - خواب کافی یکی از راههای افزایش قد

یكی از عوامل مهمی كه در رشد قد انسان تاثیر می‌گذارد، ژنتیك و وراثت افراد است؛ این‌كه فرد از چه وراثتی برخوردار است و قد افراد خانواده در چه محدوده‌ای قرار دارد. تغذیه صحیح نیز به رشد قد شما كمك می‌كند. رژیم غذایی شما باید شامل لبنیات، پروتئین، كلسیم، منیزیم و فسفر باشد. موادغذایی مثل شیر، ماست، سبزی، ماهی، اسفناج، گوشت و حبوبات حاوی گروه‌های ویتامین و موادمعدنی می باشند.

مصرف پروتئین و لبنیات نقش بسیار مهمی در میان موادمغذی برای رشد قد دارد، بنابراین باید از همه گروه‌های غذایی به اندازه كافی در رژیم غذایی خود داشته و از‌ آن‌ها باتوجه به مراحل رشد استفاده كنید. فعالیت فیزیكی و ورزش نیز در افزایش قد تاثیر بسزایی می‌گذارد. هرچه تحرك بیشتر باشد گردش املاح استخوانی بیشتر خواهد شد، درحین ورزش هورمون‌های رشد شروع به ترشح می‌كنند و به دنبال آن رشد قد نیز افزایش می‌یابد.

خواب شایسته در كنار عوامل دیگر از جمله مولفه‌های تاثیرگذار در رشد و افزایش قد انسان به‌شمار می‌آید. خواب افراد باید پیش از دوران بلوغ منظم و به موقع باشد. به‌طوركلی سه فاکتور تغذیه، ورزش و خواب شایسته مواردی می باشند كه در كنار وراثت افراد در رشد قد آن‌ها تاثیرگذار می باشند. گاهی ممكن است، فردی از لحاظ وراثتی قد بلندی داشته باشد ولی چون تغذیه و فعالیت فیزیكی مناسبی ندارد به میزان قد موردانتظار نرسد. افراد می‌توانند با تغذیه صحیح، فعالیت و خواب شایسته مقداری از حدی كه وراثت‌شان برای قد تعیین می‌كند بلندتر شوند كه البته تاثیر این موارد تا قبل از دوران بلوغ است.


    
آخرین پست ها